Over ons

Over Almere United

Almere United is een jonge tafeltennisvereniging. De vereniging is opgericht in 2015 met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, liefst tafeltennissen natuurlijk! De noodzaak voor sportverenigingen om haar traditionele rol te verbreden, een laag percentage georganiseerde sport in Almere en een spreidingsprobleem wat betreft de tafeltennissport, zijn voor de oprichters/initiatiefnemers (Andrew Ketzer en Mariska Ketzer-Heemeijer) direct de aanleiding geweest om te starten met een nieuwe tafeltennisvereniging in Almere en de tafeltennissport op een andere wijze in de markt te zetten. De oprichtingsfase was eind 2014 al begonnen.

Wij zijn gevestigd in Almere-Stad in een speelzaal aan de Marathonlaan 13 in het Fanny Blankers-Koen Sportpark. Daar zijn wij op dinsdag 18 augustus 2015 begonnen met onze eerste trainingsavond!

Mensen boeien en binden en ruimte creëren voor sociaal contact, gezelligheid en eigen initiatief. Een vereniging met een ‘huiskamergevoel’ waardoor leden, maar ook niet-leden zich welkom voelen.

Dat is Almere United!

De vereniging heeft een bottom-up benadering en denkt en handelt vraaggericht. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de sporter zijn sturend.

Het sociaal maatschappelijk karakter is kenmerkend voor Almere United. Een sportvereniging maakt deel uit van het sociale netwerk van mensen en brengt mensen bij elkaar. Deze filosofie komt terug in onze naam: Almere United. Wij hebben oog voor onze sociale en maatschappelijke rol.

Wij streven naar binding met de buurt en zetten de deuren ook voor niet-leden open tijdens activiteiten en evenementen. Wij zijn bij de start direct begonnen met het bedienen van de reguliere tafeltennisser en de kwetsbare groep sociale minima. Op termijn gaan wij ook andere groepen bedienen zoals 55-plussers, probleemjongeren en g-sporters en hen naar de vereniging halen….of andersom!

Wij willen voor iedere groep bijdragen aan het verhogen van sportdeelname door zoveel mogelijk barrières weg te nemen. Dit zien de leden terug in diverse lidmaatschappen, maandelijkse incassering van contributie, flexibiliteit in trainingsuren, een sportfonds voor sociale minima en nog veel meer!

Iedereen moet kunnen sporten, iedereen moet kunnen tafeltennissen!

Ons nieuwe logo!

Ons nieuwe logo (ontworpen door Emma Ketzer van Studio EmJoy) is januari 2023 gekozen door de leden uit 3 van haar concepten. De identiteit van onze vereniging is mooi weergegeven in een modern jasje. In het abstracte logo zie je onze naam terug en de snelheid van onze sport; er zit beweging in en vormt tevens een eenheid. Bovendien is dit logo wat ‘vriendelijker’ voor een drukker en komen wij nog beter zichtbaar over op de socials.

Ons oude logo

Ons oude logo is in 2015 ontworpen door Jordy Wichgers van Web & Design Jeemwee. Het logo karakteriseert de identiteit van onze vereniging. De verschillende balkjes stellen verschillende groepen mensen voor. Door ze te combineren zit er beweging in en vormt het een eenheid. De cirkel is niet gesloten; dit kenmerkt ons open klimaat.