Sportfonds

Sportfondsen

Iedereen moet kunnen sporten!
Wanneer dit om financiële redenen niet mogelijk is, zijn er een aantal voorzieningen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag te vinden op hun website. Meer informatie kunt u vinden op hun website.

Almere United Fonds

Daarnaast heeft onze vereniging een eigen fonds gerealiseerd, waarmee wij het voor de sociale minima mogelijk maken (weer) te gaan sporten.

Wat is er mogelijk?

Een financiële tegemoetkoming in de verenigingscontributie is mogelijk voor leden vanaf 18 jaar.

Wie kan aanspraak maken op het fonds?

In ons beleidsplan en huishoudelijk reglement staan de criteria. Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met het bestuur.