Competitie & Toernooien

Competitie en Toernooien

Competitie

Wil je naast recreatief ook competitie gaan spelen? Dat kan!
Het is niet verplicht om competitie te spelen. Naast competitiespelers hebben wij heel veel recreanten jeugd- en seniorleden.

Wij spelen in de competitie van Afdeling Midden van de NTTB.
Er zijn 2 competitierondes; in het voorjaar en het najaar. Je geeft je per competitieronde op; je hoeft dus niet voor- én najaar competitie te spelen.

De voorjaarscompetitie start meestal eind januari en eindigt eind april
De najaarscompetitie start meestal begin september en eindigt begin december.

Ik wil competitie spelen!

Thuiswedstrijden

Zowel jeugd als senioren spelen bij ons de competitie op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur!
Onze jeugd- en seniorspelers spelen hun thuiswedstrijd op dezelfde tijden.

Voor senioren is dit niet gebruikelijk in de tafeltennissport. Bij de meeste andere verenigingen in Afdeling Midden spelen de senioren op doordeweekse avonden wedstrijden. Wij zien nu dat er een aantal verenigingen het voorbeeld van Almere United volgen en ook senioren op zaterdag hun wedstrijden laten spelen.

Waarom competitie van alle spelers op zaterdag?

Omdat:

Wij vraaggericht werken en barrières willen wegnemen
Voor seniorleden kan het competitiespelen op de gebruikelijke late avond een barrière zijn. Na middernacht thuiskomen, is niet uitnodigend en zorgt voor een drempel. Daarnaast haken veel jeugdleden af op 18-jarige leeftijd, omdat het competitiespelen niet meer te combineren is met hun studie. NTTB geeft zelf aan dat de late speelavond en het laat thuiskomen een barrière is. NOC*NSF geeft aan dat één van de grootste barrières om te gaan sporten minder tijd is door de combinatie met werk, studie of school.

Tafeltennis aantrekkelijk maken voor een breed (nieuw) publiek
Door bovengenoemde drempel (gedeeltelijk) weg te nemen, kunnen wij mogelijk de overgang van jeugd naar senioren bevorderen en afhakers onder de (jeugd)leden en jongvolwassenen beperken. Daarnaast kan door de zaterdagcompetitie de sport aantrekkelijk worden voor nieuwe tafeltennissers.

Wij de binding en sociale cohesie onder de leden willen bevorderen
Het verenigingsgevoel vinden wij belangrijk. Betrokkenheid onderling kunnen wij stimuleren door jeugd en senioren op dezelfde dag competitie te laten spelen. Als jeugdlid kijken naar de senioren OF andersom! Hoe gezellig en vooral leerzaam is dat?!

Wij graag diverse activiteiten, evenementen en toernooien willen organiseren
De zaterdag leent zich bij uitstek hiervoor. Jeugd en senioren zijn dan al gewend op zaterdag te tafeltennissen, waardoor de opkomst bij speciale activiteiten mogelijk hoger zal zijn.

Vanwege contractuele verplichtingen gemeente
Het is niet de hoofdreden geweest, maar verenigingen zullen rekening moeten houden met de mogelijkheden en beperkingen van hun zaal. Wij kunnen onze zaal tot uiterlijk 23.00 uur huren, dan gaat het licht uit.

Hoe hebben spelers de pilot ervaren?
Dit hebben wij het eerste jaar onderzocht. Lees ons evaluatierapport voor de bevindingen.

Evaluatierapoort zaterdagcompetitie Almere United 2016

Uitwedstrijden

De uitwedstrijden voor de jeugdleden zijn altijd ook op de zaterdag, maar voor de senioren dus meestal op doordeweekse avonden (vaak op de vrijdagavond).

Toernooien

Daarnaast is het ook mogelijk om individueel mee te doen met diverse toernooien. Wij informeren onze leden tijdig over deze toernooien en hoe je je kan aanmelden.

Zelf organiseren wij jaarlijks het Almere United Open toernooi, een open toernooi toegankelijk voor alle NTTB-leden.