Lidmaatschap / Contributie

Lid worden?

Proeflidmaatschap  Inschrijfformulier lidmaatschap

Onze lidmaatschappen

PROEFLIDMAATSCHAP

MAANDLIDMAATSCHAP

HALF JAAR of

JAARLIDMAATSCHAP

2 weken

maandelijks opzegbaar

opzegbaar tegen einde lidmaatschapsperiode

gratis trainen

extra kosten € 1,00 per maand


na proefperiode keuze maken voor lidmaatschap

stilzwijgende verlenging tenzij tijdig opgezegd

stilzwijgende verlenging tenzij tijdig opgezegd

competitie spelen niet mogelijk

competitie spelen wel mogelijk

Contributie

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïncasseerd (10 termijnen; voor de maanden juni en juli incasseren wij niet). Naast de verenigingscontributie zijn leden verplicht een jaarlijkse NTTB basiscontributie te betalen; 1/4 deel wordt per kwartaal geïncasseerd. Competitiespelers moeten daarnaast nog een NTTB competitiebijdrage betalen, deze wordt geïncasseerd rond januari (voorjaarscompetitie) en september (najaarscompetitie). Op de hoogte van deze NTTB bijdragen heeft de vereniging geen invloed.

Onze contributieprijzen per 2023 zijn:

Jeugd t/m 17 jaar

Senioren (> 18 jaar)

Maandlidmaatschap

€ 11,50 PER MAAND

€ 17,50 PER MAAND

+ € 1,00 PER MAAND

Verenigingscontributie

Incassering elke maand behalve juni / juli

Verenigingscontributie

Incassering elke maand behalve juni / juli

alle andere kosten

blijven gelijk

€ 5,13 PER KWARTAAL

€ 5,13 PER KWARTAAL

Basiscontributie bond NTTB

Basiscontributie bond NTTB

€ 18,50

€ 28,00

Competitietoeslag NTTB

Per competitieronde

Competitietoeslag NTTB

Per competitieronde

Competitiespelers kunnen geen maandlidmaatschap hebben

€ 3,00 PER TRAINING

van:

€ 3,00 PER TRAINING

van:

eredivisiespeler

Arnoud Meijer op maandagavond

(overige trainingen zijn gratis)

eredivisiespeler

Arnoud Meijer op maandagavond

(overige trainingen zijn gratis)

Onze kortingen:

Studenten voltijds MBO/HBO/WO

65-plussers

Jaarlidmaatschap betaald in 1x

€ 5,00 PER JAAR

€ 5,00 PER JAAR

€ 5,00 PER JAAR

op de verenigingscontributie 

op de verenigingscontributie

op de verenigingscontributie

Sociale minima

Seniorleden kunnen contact opnemen met het bestuur, er zijn mogelijkheden bespreekbaar!
Jeugdleden (t/m 17 jaar) kunnen zich wenden tot het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere en voor kleding/materiaal contact opnemen met het bestuur van Almere United, ook voor hen zijn er voorzieningen!

Lidmaatschap opzeggen

Maandleden kunnen hun lidmaatschap per maand beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
van één kalendermaand (secretaris@almereunited.nl).

Halfjaar/jaarleden kunnen tegen het einde van hun lidmaatschap deze beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand (secretaris@almereunited.nl). Competitiespelers zijn vanwege hun competitieverplichting verplicht minimaal een halfjaarlidmaatschap te nemen en kunnen niet per maand het lidmaatschap beëindigen.