Privacyreglement

Privacyreglement

Uw privacy goed geregeld!

Wij respecteren en beschermen de privacy van onze leden.

Uiteraard gaan wij met de persoonsgegevens van onze leden zorgvuldig en vertrouwelijk om. Om die privacy te borgen en te beschermen is een privacyreglement opgesteld.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

In ons privacyreglement kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacyreglement Almere United

De AVG-verklaring laat zien dat wij alle stappen hebben doorlopen. De AVG-verklaring is geen juridisch document, maar een verklaring waarin wij aangeven dat wij alle inspanningen hebben gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

AVG Verklaring

Beeldmateriaal
Tijdens trainingen, activiteiten en evenementen maken wij geregeld foto's en video's. Deze foto's en video's kunnen gebruikt worden op de website en sociale media kanalen van ttv Almere United.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor iemand schade kan ondervinden. Onze leden vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

Mochten leden of aanwezigen foto's/video's maken, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het delen hiervan op internet.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie en/of ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Dit kan via onze secretaris.