Lidmaatschap AU

Lidmaatschap ttv Almere United

Tafeltennis voor iedereen!

Een veilige (sport)omgeving voor iedereen!

Ik verklaar hierbij een lidmaatschap aan te gaan bij ttv Almere United en hierbij akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement en statuten, de Code Sportief Gedrag en het privacyreglement van Almere
United. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens conform ons privacyreglement.

Let op! Vanwege een technisch issue op de website verloopt inschrijven op dit moment per mail!

Stuur een e-mail naar secretaris@almereunited.nl en vermeld daarin onderstaande gegevens / beantwoord daarin onderstaande vragen:

 • Initialen en achternaam
 • Roepnaam
 • Geboortedatum
 • Straat + huisnummer
 • Postcode + woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Inschrijfdatum
 • Beroep / school / expertise
 • Ik geef mij op als:
  • Recreant
  • Competitiespeler (kosten zullen maandelijks gefactureerd worden)
 • Ik kies voor een:
  • Maandlidmaatschap (jeugd 16,38 p/m | senioren 22,38 p/m)
  • Halfjaarlidmaatschap (jeugd 15,38 p/m | senioren 21,38 p/m)
  • Jaarlidmaatschap* (jeugd 15,38 p/m | senioren 21,38 p/m)
   Let op: competitiespelers verplichten zich tot minimaal een halfjaarlidmaatschap!
 • Ik krijg korting op de verenigingscontributie, want:
  • Ik ben voltijdstudent (MBO/HBO/WO) - ik geef inzage van studentenkaart
  • Ik ben 65-plusser
  • Ik betaal mijn jaarcontributie in één keer
  • Niet van toepassing
  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of video’s van mij op onze openbare website en sociale media.
  • Publiceren van mijn wedstrijduitslagen in NAS/TTApp (de openbare competitiemodule van de NTTB).
  • Publiceren van bijvoorbeeld mijn wedstrijduitslagen of speelschema´s op onze openbare website en sociale media. (Deze gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de bond gepubliceerd. De vereniging staat daar buiten.)
  • Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners (denk aan externe toernooien).
  • Alle bovenstaande opties
  • Geen van bovenstaande opties
 • IBAN nummer
 • Naam rekeninghouder

Voorwaarden/Betaling

 • De gegeven toestemming geldt alleen voor de beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging opnieuw om toestemming.
 • Gegeven toestemming mag op elk moment worden ingetrokken.
 • De contributie wordt betaald PER MAAND per automatische incasso. Bij inschrijving gaat u ermee akkoord dat ttv Almere United de contributie automatisch incasseert.
 • De contributie wordt (aan het einde van) elke maand van uw rekening afgeschreven, alsmede eventueel de kosten van een clubshirt/short.
 • Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, wanneer deze niet wordt beëindigd (secretaris@almereunited.nl).
 • Tegen het einde van het lidmaatschap kan deze beëindigd worden, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn.
 • Competitiespelers zijn verplicht minimaal een halfjaarlidmaatschap te nemen.
 • Geef je je op voor bijvoorbeeld een halfjaarabonnement, dan ga je die verbinding ook voor die periode aan met de vereniging.

Door u in te schrijven geeft u toestemming aan tafeltennisvereniging Almere United om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van tafeltennisvereniging Almere United. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.