Lidmaatschap AU

Lidmaatschap ttv Almere United

Tafeltennis voor iedereen!

Inschrijfformulier

Een veilige (sport)omgeving voor iedereen!

Ik verklaar hierbij, met het insturen van dit formuier, een lidmaatschap aan te gaan bij ttv Almere United en hierbij akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement en statuten, de Code Sportief Gedrag en het privacyreglement van Almere
United. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens conform ons privacyreglement

Separator1

Clubshirt

Als ik competitie ga spelen bij Almere United dan weet ik dat ik verplicht ben in een clubshirt te spelen

Separator2

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Separator3

De contributie wordt betaald PER MAAND per automatische incasso

Ik ga hierbij akkoord dat ttv Almere United de contributie automatisch incasseert

  • De contributie wordt (aan het einde van) elke maand van uw rekening afgeschreven, alsmede eventueel de kosten van een clubshirt/short.
  • Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, wanneer deze niet wordt beëindigd (secretaris@almereunited.nl).
  • Tegen het einde van het lidmaatschap kan deze beëindigd worden, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn.
  • Competitiespelers zijn verplicht minimaal een halfjaarlidmaatschap te nemen.
  • Geef je je op voor bijvoorbeeld een halfjaarabonnement, dan ga je die verbinding ook voor die periode aan met de vereniging.

Door insturen van dit formulier geeft u toestemming aan tafeltennisvereniging Almere United om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van tafeltennisvereniging Almere United. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.