Lidmaatschap / Contributie

Enthousiast?

Wil je lid worden?

Vul dan het online inschrijfformulier in!  Schrijf je in!

Weet je niet zeker of tafeltennis iets voor jou is?
Probeer het nu GRATIS voor 2 weken! Proeflidmaatschap

Lidmaatschappen

Leden kunnen kiezen voor:

  • Proeflidmaatschap (twee weken)
  • Maandlidmaatschap
  • Halfjaarlidmaatschap*
  • Jaarlidmaatschap*

Alle lidmaatschappen (behalve proeflidmaatschap) worden stilzwijgend verlengd tenzij deze tijdig wordt beëindigd.

*Competitiespelers verplichten zich tot minimaal een halfjaarlidmaatschap.

Contributie

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïncasseerd (10 termijnen; in juni en juli incasseren wij niet). Naast de verenigingscontributie zijn leden verplicht een jaarlijkse NTTB basiscontributie te betalen; 1/4 deel wordt per kwartaal geïncasseerd. Competitiespelers moeten daarnaast nog een NTTB competitiebijdrage betalen, deze wordt geïncasseerd in september (najaarscompetitie) en in januari (voorjaarscompetitie). Op de hoogte van deze NTTB bijdragen heeft de vereniging geen invloed.

Onze contributieprijzen per 2023 zijn:

Leden t/m 17 jaar
€ 11,50 basiscontributie vereniging bij een halfjaar/jaarlidmaatschap - PER MAAND (10 maanden) +
€ 5,13 basiscontributie NTTB - PER KWARTAAL (januari, mei, september, november)

 Bij een maandlidmaatschap betaal je € 1,00 extra per maand

+ voor competitiespelers
€ 17,50 NTTB competitietoeslag, voorjaarscompetitie incassering januari
€ 17,50 NTTB competitietoeslag, najaarscompetitie incassering september

Leden vanaf 18 jaar
€ 17,50 basiscontributie vereniging bij een halfjaar/jaarlidmaatschap – PER MAAND (10 maanden) +
€ 5,13 basiscontributie NTTB - PER KWARTAAL (januari, mei, september, november)

Bij een maandlidmaatschap betaal je € 1,00 extra per maand

+ voor competitiespelers
€ 27,00 NTTB competitietoeslag, voorjaarscompetitie incassering januari
€ 27,00 NTTB competitietoeslag, najaarscompetitie incassering september

Onze kortingen zijn:

Studenten - € 5,00 korting jaarlijks op de basiscontributie vereniging
65-plussers - € 5,00 korting jaarlijks op de basiscontributie vereniging
Jaarcontributie in 1x betaald - € 5,00 korting jaarlijks op de basiscontributie vereniging

Sociale minima

Seniorleden kunnen contact opnemen met het bestuur, er zijn mogelijkheden bespreekbaar!
Jeugdleden (tm 17 jaar) kunnen zich wenden tot het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere en voor kleding/materiaal contact opnemen met het bestuur van Almere United, ook voor hen zijn er voorzieningen!

Opzeggen

Maandleden kunnen hun lidmaatschap per maand beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
van één kalendermaand (secretaris@almereunited.nl).

Halfjaar/jaarleden kunnen tegen het einde van hun lidmaatschap deze beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand (secretaris@almereunited.nl). Competitiespelers zijn verplicht minimaal een halfjaarlidmaatschap te nemen. Vanwege hun competitieverplichting kunnen zij niet per maand het lidmaatschap beëindigen.