Bestuur en commissies

Bestuur en Commissies

Almere United betrekt iedereen actief bij de vereniging. Wij stimuleren iedereen om te gaan meedoen, meedenken en meebeslissen. Want de leden maken de vereniging tot wat deze is. Iedereen bij Almere United zet zich onbezoldigd in voor de club.

Iedereen krijgt de ruimte om zijn talent in te zetten en zich verder te ontplooien!
Ook jeugdleden, ouders, broers, zussen, enz.
Ben je ergens goed in of wil je ergens beter in worden? Er is genoeg te doen!

Op dit moment hebben wij 4 bestuursleden en een aantal commissies.

Bestuur:

Kandidaat Voorzitter

Mijn naam is Maarten. Ik ben getrouwd met Marjo en samen hebben wij 3 kinderen. Mijn beroep is Project Manager bij AirFrance-KLM. Als motto heb ik: als mijn kind lid is van een vereniging dan wil ik als ouder vrijwilligerswerk voor die vereniging doen! Gezien het feit dat Madse lid is geworden van AU, heb ik mij aangeboden voor vrijwilligerstaken. Voor mij is het belangrijk om de breedtesport bij AU verder uit te breiden, maar ook zeker de talenten niet uit het oog te verliezen.

Maarten Poulain
voorzitter@almereunited.nl

Kandidaat Secretaris

Ik ben Astrid en tafeltennis zelf eigenlijk alleen maar op de camping. Onze zoon is sinds een jaar lid van de club en heeft het enorm naar zijn zin. Vandaar dat het mij leuk leek iets voor de club te doen. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een club waar het Goed Geregeld, Gemoedelijk en vooral Gezellig is.

Astrid van der Zee
secretaris@almereunited.nl

Penningmeester

Ik ben Wayne en ik speel sinds januari 2016 tafeltennis bij Almere United. Naast mijn baan als software tester, houd ik mij vooral bezig met games, verhalen en voetbal kijken. Binnen Almere United houd ik een oog op de financiën en help ik bij het organiseren van toernooien.

Wayne Plaxton
penningmeester@almereunited.nl

 

Bestuurslid Algemene Zaken

Ik ben Maikel en ik tafeltennis al vanaf mijn 9e! Ik vind het leuk om andere leden te inspireren en verder te ontwikkelen met mijn tafeltenniservaring. Zie ik je binnenkort achter de tafel?

Maikel Spijkerman
algemenezaken@almereunited.nl

Je-foto-hier2

Bestuurslid Technische Zaken

Deze positie is vacant. Interesse? Neem contact op met het bestuur.

secretaris@almereunited.nl

Commissies & kaderleden

Onze vereniging heeft een aantal commissies en kaderleden die belast zijn met specifieke taken. Elke commissie heeft één coördinator en een aantal leden die helpen bij de uitvoering van deze taken. Zowel senior- als jeugdleden kunnen lid worden van een commissie (voor de coördinator geldt dat deze 18 jaar of ouder moet zijn). Hieronder een overzicht van de commissies en kaderleden:

Coördinator Technische Zaken

De coördinator technische zaken is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging.

Je-foto-hier2

Deze positie is vacant. Interesse? Neem contact op met het bestuur.

secretaris@almereunited.nl

Wedstrijdsecretariaat

De wedstrijdsecretarissen zijn verantwoordelijk voor de organisatie rondom wedstrijden en (i.o.m. team technische zaken) voor de teamindeling.

wedstrijdsecretaris@almereunited.nl

Wedstrijdsecretaris Jeugd

Remco Goossens

Wedstrijdsecretaris Senioren

 

Materialencoördinator

De materialencoördinator is verantwoordelijk voor de voorraad en aankoop van tafeltennismaterialen.

Vincent Dymanus

materialen@almereunited.nl

Commissies PR & Communicatie

Commissie PR & Communicatie is verantwoordelijk voor de externe communicatie; de (sociale) media, digitale nieuwsbrief en communicatie met leden en partners. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Ik ben Mariska, tafeltennisliefhebber en één van de oprichters van AU. Met AU heb ik een eigenwijze en eigenzinnig club willen neerzetten. Een club met een moderne inrichting die zoveel mogelijk drempels wegneemt om zoveel mogelijk mensen aan het tafeltennissen te krijgen. Ik richt mij na jarenlang besturen v/d vereniging nu alleen op de PR. Facebook, Insta, Twitter, website, nieuwsbrieven...we proberen op zoveel mogelijk manieren AU zichtbaar te maken, want daar begint het... Tafeltennissen kan ik (nog steeds) niet; je zal mij alleen achter de tafel zien tijdens interne funtoernooien.

Ik ben Emma en ik tafeltennis al vanaf m'n 11e. Na jaren in de jeugdcompetitie speel ik nu al een paar jaar in de seniorencompetitie. Vanaf de start van AU heb ik geholpen met allerlei klussen, maar als grafisch vormgever vind ik het natuurlijk het leukst om ontwerpen en designs te maken voor alle media uitingen. Opdrachten zoals het ontwerpen van het clubshirt vond ik erg leuk om te doen. Wie weet kunnen we dat binnenkort uitbouwen naar AU merchandise.

Commissie Activiteiten

Commissie Activiteiten is verantwoordelijk voor het organiseren van verenigingsactiviteiten, evenementen en ondersteuning bij toernooien. Voor meer informatie over de activiteiten kunt u kijken op de kalender of door contact op te nemen met de commissie.

Ik ben Chantal en ik ben 43 jaar. Tafeltennissen kan ik niet, maar activiteiten bedenken en opzetten zeker wel. Als ouders van een actief jeugdlid (Yves) vind ik het leuk om mijn steentje bij te dragen.

Zonder vrijwilligers geen vereniging!
Tot snel!

Ik ben Monique, de moeder van Tobias die nu het 3e seizoen ingaat bij AU.

Gezien de gezelligheid tijdens de activiteiten, wil ik graag helpen en zo ook een steentje bijdragen aan deze leuke vereniging.

Toernooileider

Ik ben Wayne en speel sinds januari 2016 tafeltennis bij Almere United. Naast mijn baan als software tester, houd ik mij vooral bezig met games, verhalen en voetbal kijken. Binnen Almere United houd ik een oogje op de financiën en help ik bij het organiseren van toernooien.

Toernooileider

Mijn naam is Andrew en ik tafeltennis al vanaf mijn 14e. Samen met Mariska heb ik in 2015 Almere United opgericht. Het doel was een moderne vereniging neer te zetten zonder dikke stoflaag. De open sfeer en iedereen een welkom gevoel geven,, is wat ik belangrijk vind. Je niveau, je afkomst, je leeftijd het maakt allemaal niet uit. Bij AU is er ruimte voor iedereen om te gaan tafeltennissen! Mijn voorzittersrol heb ik allang neergelegd en richt mij binnen AU op het organiseren van toernooien.

Toernooicoördinator

De toernooicoördinator is verantwoordelijk voor het bijhouden van alle toernooien in de omgeving en de leden hiervan op de hoogte brengen.