Inschrijven?

  Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te gaan met de statuten, het huishoudelijk reglement (w.o. Code Sportief Gedrag) en het privacyreglement van de vereniging. Wij verwerken de ingevulde persoonsgegevens conform ons privacyreglement.

  Geslacht:

  Inschrijfdatum:

  Ik geef me op als:

  Ik kies een:


  Ik krijg korting want:


  Ik geef ook toestemming voor de hieronder aangevinkte gegevensverwerking: