Sportfonds

Sportfondsen

Iedereen moet kunnen sporten!
Wanneer dit om financiële redenen niet mogelijk is, zijn er een aantal voorzieningen.

Jeugdsportfonds Almere

JSF

Het Jeugdsportfonds Almere is een lokaal fonds die valt onder het Jeugdsportfonds Nederland. Het Jeugdsportfonds Almere werkt samen met organisaties uit de sport, overheid en bedrijfsleven.

Zij creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Almere de contributie (max. € 225,00). Meer informatie kunt u krijgen via hun website of via onze voorzitter die tevens bestuurslid is van het Jeugdsportfonds Almere (voorzitter@almereunited.nl).

Almere United Fonds

Daarnaast heeft onze vereniging een eigen fonds gerealiseerd, waarmee wij het voor de sociale minima mogelijk maken (weer) te gaan sporten.

Wat is er mogelijk?

Een financiële tegemoetkoming in de verenigingscontributie is mogelijk voor leden vanaf 18 jaar.

Daarnaast zal vanuit het fonds een voorraad (tweedehands) kleding en materiaal aangeschaft worden.
Jeugd- en seniorleden kunnen één set kleding, één paar schoenen en één batje krijgen van de vereniging wanneer de voorraad dit toelaat. Deze gift is eenmalig.

Wie kan aanspraak maken op het fonds?

In ons beleidsplan en huishoudelijk reglement staan de criteria. Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met het bestuur.

OPROEP LEDEN!

Heb jij een shirt, broek of schoenen die niet meer passen? Een batje dat best nog een tweede kans verdient? Wij kunnen anderen hier heel erg blij mee maken. Met uw donatie, maakt u het mogelijk voor een ander om ook te kunnen tafeltennissen.